Data- / Integritetspolicy för Vision It

Vision It Varberg AB (publ) (”Vision It”), org.nr 556956-2571 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på denna webbplats.

Vision It månar om den personliga integriteten för dig som besöker företagets webbplatser. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på någon av våra webbplatser, via avtal eller på annat sätt endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Generellt om personuppgifter

För att vi ska kunna svara på frågor eller uppfylla en begäran från dig, ta emot en beställning och leverera denna, byta en trasig produkt, m.m. måste du ibland lämna personuppgifter till oss som namn, titel, adressuppgifter, mejladress, telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig och hantera olika affärsprocesser.

Till personuppgifter räknas även ditt namn, personnummer och ditt kundnummer hos oss, vilka du kan behöva lämna till oss för att vi ska kunna kommunicera med dig samt hantera försäljnings-, service- eller reparationsuppdrag.

Vår webbplats

Personuppgifter som du lämnar på vår webbplats såsom att göra en beställning, hudanalys, kontaktformulär eller motsvarande kan komma att användas för att vi ska kunna kontakta dig och erbjuda annan relevant och relaterad information och/eller för inbjudning till event hållna av oss. Du kan när som helst välja att uppdatera din prenumeration eller att avregistrera dig från framtida utskick.

Adressuppgifterna som anges vid beställning används till exempel i PostNords verktyg Pacsoft och DHLs, verktyg Multishipping för att kunna skapa adressetiketter som fästs på emballaget till produkter som du beställer, samt för att skicka orderbekräftelser och fakturor.

Personnummer lagrar vi inte, utan skickas vidare till tex. Klarna / Svea ekonomi vid betalning av faktura för kreditkontroll eller uppslag av adress.

När du besöker vår webbplats registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och ge oss statistik om webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå om man inte gör en beställning. Övrig information du skickar in används även i olika analysverktyg för att bland annat bättre förstå vad som är relevant information för dig samt för att göra det enklare för dig att navigera på vår webbplats. Läs mer om hur dessa verktyg fungerar i vår cookie-policy.

Underleverantörer

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Vision It anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för hantering av transaktionsdata eller liknande. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Vision It och dessa väljs med ytterst stränga krav.

Vision It lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy. Personuppgifter kan däremot komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet, om Vision It blir skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Kontakta oss om du har frågor

Alla registrerade personer har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dem. De har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Vision It via [email protected]